suna saili lyrics in nepali, english & guitar chords

suna saili lyrics in nepali, english & guitar chords:- suna saili lyrics, saili lyrics, suna saili chords, suna saili guitar chords

Suna saili, saili, pardesh bata ma aaula
Suna saili, saili, chalis katesi ramaula

Suna saili, saili, pardesh bata ma aaula
Suna saili, saili, chalis katesi ramaula

Suna saili, saili, diyo ma bati hururu
Samjhi kahile narunu

Suna saili, saili, pardesh bata ma aaula
Suna saili, saili, chalis katesi ramaula

Suna saili, saili, nidhaar ma namlo bariyo
Vabhiko khelma pariyo

Suna saili, saili, khola ma pani kalala
Gau ghar ko tasbir jhalala

Suna saili, saili, pidi ma jato gharara
Jhardo ho aansu barara

Suna saili, saili, pardesh bata ma aaula
Suna saili, saili, chalis katesi ramaula

chalis katesi ramaula
chalis katesi ramaula

In Nepai:-

[सुन साइली, साइली, परदेश बाट म आउँला।
सुन साइली, साइली, चालिस कटेसी रमाउँला।]…२
सुन साइली, साइली, दियोमा तेलै हुरुरु।
सम्झी कहिल्यै नरुनु।
सुन साइली, साइली, परदेश बाट म आउँला।
सुन साइली, साइली, चालिस कटेसी रमाउँला।
[सुन साइली, साइली, निधारमा नाम्लो बरियो।
भावीको खेलमा परियो।]…२
सुन साइली, साइली, कुलोमा पानी कलल।
गाउँघरको तस्विर झलल।
सुन साइली, साइली, पिढीमा जाँतो घरर।
झर्दो हो, आँसु बरर।
सुन साइली, साइली, परदेश बाट म आउँला।
सुन साइली, साइली, चालिस कटेसी रमाउँला।…३

Guitar Chords:-

G                                C                     Am
[सुन साइली, साइली, परदेश बाट म आउँला।
G                             C             D            G
सुन साइली, साइली, चालिस कटेसी रमाउँला।]…२
G                                                Em
सुन साइली, साइली, दियोमा तेलै हुरुरु।
C                          G
सम्झी कहिल्यै नरुनु।
G                                C                     Am
सुन साइली, साइली, परदेश बाट म आउँला।
G                             C             D            G
सुन साइली, साइली, चालिस कटेसी रमाउँला।

G                                                            Em
[सुन साइली, साइली, निधारमा नाम्लो बरियो।
C                        G
भावीको खेलमा परियो।]…२
G                                                   Em
सुन साइली, साइली, कुलोमा पानी कलल।
C                        G
गाउँघरको तस्विर झलल।
G                                                  Em
सुन साइली, साइली, पिढीमा जाँतो घरर।
C                        D
झर्दो हो, आँसु बरर।

G                                C                     Am
सुन साइली, साइली, परदेश बाट म आउँला।
G                             C             D            G
सुन साइली, साइली, चालिस कटेसी रमाउँला।…३

check out other nepali songs lyrics

check out nepali movies

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *