Khani Ho Yahmu Lyrics With Chords By Trishna Gurung

“Khani Ho Yahmu Lyrics With Chords By Trishna Gurung:- khani ho yahmu lyrics, khani ho yahmu chords, khani ho yahmu lyrics and chords.”

खानि हो याह्मु ए कान्छा
खानि हो याह्मु ए
खानि हो याह्मु ए कान्छा
खानि हो याह्मु ए

कम्मरमा पोको निधारमा डोको
ओठैमा हांसो लिइ
म पनि जान्छु तिमी सँगै म पनि जान्छु रे
खानि हो याह्मु ए कान्छा
खानि हो याह्मु ए
खानि हो याह्मु ए कान्छा
खानि हो याह्मु ए

सातै जनम तिम्रै नाम गरे मैले गरे मैले
तिम्रै माया भए पुग्छ केहि माग्दैन म
सातै जनम तिम्रै नाम गरे मैले गरे मैले
तिम्रै माया भए पुग्छ केहि माग्दैन म
हातमा समाइ सय घुम्ती घुमै भागऐ लानु रे
म पनि जान्छु तिमी सँगै म पनि जान्छु रे
खानि हो याह्मु ए कान्छा
खानि हो याह्मु ए
खानि हो याह्मु ए कान्छा
खानि हो याह्मु ए

lyrics with guitar lesson:-

Intro: Bb Gm

Bb
Khani ho yahmu ye kancha

Fsus4
Khani ho yahmu ye

Bb
Khani ho yahmu ye kancha

Fsus4
Khani ho yahmu ye

Bb Gm
Kammar ma poko nidhar ma doko othai ma haso liyi

Bb Fsus4
Ma pani janchu timi sangai ma pani janchu re

Bb
Khani ho yahmu ye kancha

Fsus4
Khani ho yahmu ye

Bb
Khani ho yahmu ye kancha

Fsus4
Khani ho yahmu ye

Bb
Satai janam timrai naam gare maile gare maile

Bb Gm
Timrai maya vaye pugcha kehi magdaina ma

Bb Gm

Bb
Saatai janam timrai naam gare maile gare maile

Gm
Timrai maya vaye pugcha kehi magdaina ma

Bb Gm
Haata ma samai saye ghumti ghumai vagai lanu re

Bb Fsus4
Ma pani janchu timi sangai ma pani janchu re

Bb
Khani ho yahmu ye kancha

Fsus4
Khani ho yahmu ye

Bb
Khani ho yahmu ye kancha

Fsus4
Khani ho yahmu ye

Lyrics In English:-
khani ho yahmu ye kancha khani ho yahmu ye)2
kammarma kokro nidarma doko
othaima haso li

ma pani janchhu timi sangai
ma pani janchhu re
(khani ho yahmu ye kancha khani ho yahmu ye)2

(satau janam timrai naam (gare maile)2 timrai maya paye pugcha aru khi magdaina ma)2
hatama samai saya batri ghumai
vagai lanu re
ma pani janchhu timi sangai
ma pani janchhu re
(khani ho yahmu ye kancha khani ho yahmu ye)5

watch other nepali songs lyrics

watch nepali movies

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *